O společnosti

Lubská zemědělská

Společnost Lubská zemědělská, a. s. byla založena v roce 2000, kdy začala nakupovat akcie společnosti SZP Klatovy, akciová společnost. V roce 2001 nákup akcií zcela dokončila a k rozvahovému dni 1. 1. 2002 došlo k zániku SZP Klatovy, akciové společnosti převodem jmění na akcionáře. Touto skutečností se stala Lubská zemědělská, a. s. výrobním podnikem navazujícím na historii SZP Klatovy, akciové společnosti včetně všech právních předchůdců od roku 1970. Lubská zemědělská, a. s. produkuje ročně cca 6000 t drůbežího masa ve dvou závodech Luby a Nicov, 4 200 t jatečných prasat ve dvou závodech Petrovice a Hejná, na závodě Plánice produkuje 32 000 selat pro výkrmové závody a dále pronajímá nebytové prostory a zemědělské pozemky.

 

Akce & události

Pozvánka na valnou hromadu 19. 12. 2016

Datum: 20.01.2017

to je datum, do kterého budou dokumenty  na internetových stránkách společnosti uloženy

 

Identifikační údaje

Lubská zemědělská, a.s.

Klatovy – Luby čp. 257, PSČ 339 01
IČ: 252 45 571, DIČ: CZ25245571

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 857

Koncern ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích
Lubská zemědělská, a.s. je řídící osobou těchto společností:

Porodna prasnic Seč, s. r. o.
IČ063987015, se sídlem Klatovy – Luby čp. 257, PSČ 339 01

LZ – odbyt, s. r. o.
IČO 26400839, se sídlem Klatovy , Luby čp. 257, PSČ 339 01

LZ – drůbež, s. r. o.
IČO26405148, se sídlem Klatovy , Luby 257, PSČ 339 01

 

Podle § 14, odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle § 20e, písmeno d) zákona o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: http://www.coi.cz/

Kontaktní údaje společnosti

Ředitelství
Klatovy – Luby čp. 257, 339 01
telefon + 420 376 375 111
e-mail: szp.klatovy@quick.cz

Závod výkrmu prasat Petrovice
Petrovice u Měčína, PSČ 340 12
telefon +420 725 996 687

Závod výkrmu prasat Hejná
Hejná, PSČ 341 01
telefon +420 603 210 043

Závod produkce selat Plánice
Plánice, PSČ 340 34
telefon +420 607 035 708

Závod výkrmu kuřat Luby
Klatovy – Luby čp. 257, 339 01
telefon +420 376 375 111

Závod výkrmu kuřat Nicov
Nicov u Plánice
telefon +420 725 996 688