O společnosti

Lubská zemědělská

Společnost Lubská zemědělská, a. s. byla založena v roce 2000, kdy začala nakupovat akcie společnosti SZP Klatovy, akciová společnost. V roce 2001 nákup akcií zcela dokončila a k rozvahovému dni 1. 1. 2002 došlo k zániku SZP Klatovy, akciové společnosti převodem jmění na akcionáře. Touto skutečností se stala Lubská zemědělská, a. s. výrobním podnikem navazujícím na historii SZP Klatovy, akciové společnosti včetně všech právních předchůdců od roku 1970. Lubská zemědělská, a. s. produkuje ročně cca 6000 t drůbežího masa ve dvou závodech Luby a Nicov, 4 200 t jatečných prasat ve dvou závodech Petrovice a Hejná, na závodě Plánice produkuje 32 000 selat pro výkrmové závody a dále pronajímá nebytové prostory a zemědělské pozemky.

 

Akce & události

Projekt doplnění plynových hořáků do drůbežích hal

Datum: 16.02.2029


Projekt rekonstrukce haly F v Petrovicích

Datum: 27.01.2028 

Identifikační údaje

Lubská zemědělská, a.s.

Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy
IČ: 252 45 571, DIČ: CZ25245571

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 857

Koncern ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích
Lubská zemědělská, a.s. je řídící osobou těchto společností:


LZ – odbyt, s. r. o.
IČO 26400839, se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy

LZ – drůbež, s. r. o.
IČO26405148, se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy

 

Podle § 14, odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle § 20e, písmeno d) zákona o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: http://www.coi.cz/

Kontaktní údaje společnosti

Ředitelství
Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy
telefon + 420 725 996 686
e-mail: szp.klatovy@quick.cz

Závod výkrmu prasat Petrovice
Petrovice u Měčína, PSČ 340 12
telefon +420 725 996 687 

Závod výkrmu prasat Nový Čestín
Mochtín, 339 01 Klatovy
telefon +420 603 210 044 

Závod výkrmu prasat Hejná
Hejná, PSČ 341 01
telefon +420 603 210 043

Závod produkce selat Seč

Seč u Blovic PSČ 336 01

telefon 603 210 041

Závod produkce selat Plánice
Plánice, PSČ 340 34
telefon +420 607 035 708

Závod výkrmu kuřat Luby
Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy
telefon +420 603 210 044 

Závod výkrmu kuřat Nicov
Nicov u Plánice
telefon +420 725 996 688

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Zateplení administrativní budovy
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012012

Popis projektu: Projekt "Zateplení administrativní budovy" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy v areálu společnosti - bude provedeno zateplení budovy. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

EU banner


Název projektu: Zateplení fasády administrativní budovy na st.p.č. 109 v k.ú. Seč u Blovic
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18-183/0015896

Popis projektu: Projekt „Zateplení fasády administrativní budovy na st.p.č. 109 v k.ú. Seč u Blovic“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností administrativní a provozní budovy v areálu společnosti - bude provedeno zateplení budovy.

EU banner


Název projektu: Zateplení fasády administrativní budovy na st. p.č. 435 v k.ú. Plánice
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015895

Popis projektu: Projekt „Zateplení fasády administrativní budovy na st. p.č. 435 v k.ú. Plánice“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností administrativní a provozní budovy v areálu společnosti - bude provedeno zateplení budovy.

EU banner